Allt om hälsa och psykologi

Snarkproblem kan vara Sömnapne

Många lider idag av snarkning som man kan läsa utav artiklar om snarkning och liknande www.sovnapne.no . Ofta är det en kombination av andra hälsoproblem som leder fram till problemen. Egentligen är det inte själva snarkningarna som är problemet. Även om närstående kan störas av ljuden. Istället är det uppehållen mellan snarkningarna som är det farliga. Obehandlat kan så kallad sömanpne, sömn med andningsuppehåll, leda till bland annat trötthet och högt blodtryck. Andningsuppehållen kan även orsaka allvarliga skador på hjärnan till följd av syrebrist.
Hur vet man då om man ligger i riskzonen för att drabbas av sömnapne? Ungefär 10 % av de som snarkar drabbas av så kallade apnéer, korta andningsuppehåll. Symptomen är ofta att du lätt kan slumra till under dagen. Isåfall bör du vända dig till en läkare som är specialist på sömnåkommor. Den undersökningen du får göra går till på sådant sätt att olika elektroder fästs på din kropp för att bland annat mäta EKG. Därefter registreras data över hur du sover och de andningsuppehåll du eventuellt har.
Om det sedan visar sig att du lider av sömnapne får du förslag på behandling. Det kan dels röra sig av kirurgiska ingrepp om det visar sig att snarkningarna orsakas av förträngningar i gommen. En annan behandling går ut på att man hjälper kroppen med syresättning genom att man använder en syresättare. Med hjälp av denna och en andningsmask får du sedan hjälp med andningen under nattsömnen.
Sömnapne.se är en bra informationsportal för dig som vill veta mer. Läs gärna artikeln ?Snarkning och snarkproblem?. Den ger dig mer information och råd på vad du bör göra om du har sömnproblem.

Det finns tydliga samband mellan personer som drabbas av sömnapne och de som sedan drabbas av hjärt kärlsjukdomar. För mer info om hjärtrelaterade åkommer såsom hjärtstopp mm – se här.

 

Comments are closed.